Usługi konserwacji prowadzimy od 3 lat.

Zabezpieczamy antykorozyjnie podwozia oraz elementy konstrukcyjne i wnęki z użyciem dobrej jakości materiałów pod ciśnieniem.
Czas wykonania usługi to około 3 dni.

Koszt konserwacji zależy od:

  • stanu podwozia,
  • wielkości podwozia,
  • ilości potrzebnych materiałów.